Dags att ansöka om skolskjuts, elevresor samt bidrag

Publicerad: 2019-03-20

Du som går i förskoleklass eller grundskola ansöker om skolskjuts genom att skicka in blankett till barn- och utbildningskansliet.
Ansök senast 30 april för varje kommande läsår.

Du som går i gymnasiet ansöker om elevresor, samt andra bidrag till exempel inackordering genom att skicka in blankett till barn- och utbildningskansliet.

När ska ansökan vara inne?
Årskurs 2-3 30 april
Årskurs 1 30 maj (på ert förstahandsval)

Länk till blanketter för skolskjuts, elevresor och bidrag. Du kan även få blanketterna utskrivna på skolans expedition och på barn- och utbildningsförvaltningens kansli i kommunhuset.

Kom ihåg – behåll ditt busskort år från år.
Kortet aktiveras igen, inför det nya läsåret, när du fått din skolskjutsansökan beviljad.

Mer information om skolskjuts och elevresor.

Mer aktuell information