Dags att ansöka om skolskjuts, elevresor samt bidrag för kommande år

Publicerad: 2021-03-30

Blanketter för skolskjuts, elevresor och bidrag hittar du på minasidor.vingaker.se

När ska ansökan vara inne?
Grundskolan 30 april
Gymnasiet åk 2-3 30 april
Gymnasiet åk 1 30 maj (utgå ifrån ditt förstahandsval i din ansökan)

Kom ihåg!
Behåll ditt busskort varje år. När du fått din ansökan beviljad aktiveras kortet igen inför det nya läsåret.

Mer information
vingaker.se/skolskjuts-och-elevresor

Mer aktuell information