Butiken som mötesplats

Publicerad: 2021-04-22

Forskningsprojektet ”Butiken som mötesplats” redovisas där Vingåker jämförs med Ullared och Eslöv. Vilka framgångsfaktorer finns och vilka utmaningar står vi inför? Ta del av rapporten nedan.

Rapport för Butiken som mötesplats

Presentation av rapporten (Youtube)


Om projektet

Butiken som mötesplats
– Hur handelsupplevelser kan orkestreras på mindre orter

Karin M. Ekström och Håkan Jönsson

Handelns strukturomvandling är inget nytt, handeln har alltid förändrats i takt med samhället. Men det som skiljer nuvarande situation från tidigare är att butiker, framförallt på små orter och i stadskärnor, upplever en hårdare konkurrens från externa köpcentrum och framförallt från näthandeln. Under pandemin har konkurrensen från näthandeln förstärkts. Det krävs ett nytänkande när handeln nu står inför stora utmaningar för att överleva och utvecklas.

Syftet med forskningsprojektet, som finansierats av Handelns utvecklingsråd, har varit att undersöka vilka förutsättningar som finns för att utveckla butikens roll som social mötesplats och identifiera utmaningar, hinder och framgångsfaktorer. Intervjuer har gjorts med butiksägare, butiksanställda, fastighetsägare och kommunrepresentanter på tre orter: Eslöv, Vingåker och Ullared. Vi analyserar framgångsfaktorer och utmaningar genom att fokusera på den historia och identitet som de olika platserna präglas av, men diskuterar även hur organisering och samverkan påverkar möjligheterna för framgång. Vi använder också en orkestermetafor för att reflektera över nya sätt att tänka för att utveckla butiker och samhällen. Det är åtta orkestreringstekniker som vi finner mest lovande för de undersökta platserna. Dessa tekniker kan ses som slutsatser som inte enbart gäller för de tre orter vi valt att studera utan kan gälla handel generellt på olika orter i Sverige.

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Håkan Jönsson är docent i etnologi vid Lunds universitet

Mer aktuell information