BRÅ

Publicerad: 2022-01-13

Visste ni att Vingåkers kommun har ett brottsförebyggande råd? Brottsförebyggande rådet, som förkortas BRÅ, sammanträder sex gånger per år och har som syfte att arbeta brottsförebyggande på en strategisk nivå för att skapa en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Rådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, Polisen, näringslivet, medborgare och andra aktörer i samhället.

BRÅ består av representanter för kommunen och polisen samt andra organisationer som Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dammsdalskolan och Vingåkers Kommunfastigheter. Det är kommunens säkerhetsstrateg som ansvarar för rådet och kommunstyrelsens ordförande leder mötena. Från kommunens sida deltar även Vingåkers kommunchef, representanter och förvaltningschefer för barn-och utbildningsnämnden, kultur-och fritidsnämnden och socialnämnden. Utöver det deltar även chef för integrationsenheten, studievägledare, IT-strateg, näringslivsansvarig och vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsrådet.

På sammanträdet den 12 januari gick man bland annat igenom kommunens och polisens medborgarlöften och samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen gällande brottsförebyggande åtgärder som snart ska förnyas.


Reglemente för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Mer aktuell information