Borttagande av LOV och Egna timmar i äldreomsorgen 

Publicerad: 2020-06-29

Sedan 2011 har Vingåkers kommun haft LOV, Lagen om valfrihet, i hemtjänsten. Sedan ett par månader finns i Vingåker inte längre någoprivat företag som utför hemtjänst.  Av den anledningen har kommunfullmäktige beslutat att för närvarande upphöra med LOV för hemtjänst. 

Av samma anledning försvinner också möjligheten att köpa så kallade ” Egna timmar” via kommunen. De tjänsterna finns det dock andra företag som erbjuder med subvention via så kallat RUT-avdrag.  

Mer aktuell information