Bidrag till enskilda vägar 

Publicerad: 2022-07-12

Kommunfullmäktige har beslutat att återinföra ett kommunalt årligt driftbidrag för enskilda vägar från 2023.
Kommunalt driftbidrag kommer att utgå till de enskilda vägar som får statligt bidrag.
Bidrag till enskild väg uppgår till 10 % av det av staten utbetalade bidraget.
Bidrag kommer att betalas ut under andra kvartalet varje år.
Mer information kommer under hösten. 
Mer aktuell information