Bidra till minskad smittspridning

Publicerad: 2022-12-14

Med anledning av ökad smittspridning av covid-19 avråder äldreomsorgen från besök på avdelningar där det finns pågående smitta. Besökare rekommenderas att ta kontakt med aktuell avdelning inför sitt besök för att uppdatera sig om situationen. Undvik besök när du har sjukdomssymtom.

De senaste veckorna har även smittspridningen av RS-virus och influensa ökat i Sörmland. Under storhelgerna kommer många umgås med släkt och vänner som ökar risken för smittspridning till grupper som riskerar att bli allvarligt sjuka. Region Sörmland rekommenderar att allmänheten följer de råd som finns för att begränsa smitta och påminner om vaccination.

Luftvägsinfektioner såsom Covid-19, influensa och RS-virus ökar i Sörmland – Region Sörmland (regionsormland.se)

Mer aktuell information