Beslut om eldningsförbud

Publicerad: 2018-05-22

Skogsbrand

Det är extremt torrt i skog och mark, risken för bränder är mycket stor. Eldningsförbudet råder därför från och med tisdagen den 22 maj 2018 i Vingåkers kommun. Förbudet gäller tillsvidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid Västra Sörmlands Räddningstjänst meddelar detta.

Förbudet innebär
På allmän plats och i naturen är det endast tillåtet att grilla i iordningsställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.
Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida www.dinsäkerhet.se
Beslut med stöd av förordningen {2003:789) om skydd mot olyckor

Mer aktuell information