Beslut om eldningsförbud

Publicerad: 2023-05-24

Den senaste tidens varma väder har lett till torka och ökad brandrisk utomhus. Eldningsförbud råder därför i Vingåkers kommun från och med onsdag 24 maj klockan 15.45. Förbudet gäller tillsvidare.

Detta gäller vid eldningsförbud:

  • Du får inte elda utomhus
    Du får inte använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden. Det gäller även eldning i tunna eller liknande även om den står på ett obrännbart underlag.
  • Du får inte använda engångsgrill
    Du får inte använda engångsgrill även om den står på ett obrännbart underlag.
  • Du får använda fasta grillplatser och hemmagrillar
    Det är tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Du får använda trädgårdsgrillar som står på ben, som gör att själva grillen inte är i kontakt med marken eller är nära marken.

Mer information om eldningsförbud – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Mer aktuell information