Beslut om eldningsförbud 3 juli 2023

Publicerad: 2023-07-04

Vingåkers kommun häver det skärpta eldningsförbudet och beslutar om eldningsförbud från och med 3 juli klockan 16.00. Beslutet gäller tillsvidare.

Bedömningen grundar sig på Västra Sörmlands Räddningstjänst rekommendation och SMHI:s prognoser.

Detta innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark i Vingåkers kommun. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och fasta grillplatser eller använda friluftskök.

Mer information om eldningsförbud – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kommunstyrelsens beslut om eldningsförbud

Mer aktuell information