Beslut om eldningsförbud

Publicerad: 2020-06-23

Beslut att införa eldningsförbud i Vingåkers kommun har fattats utifrån rekommendation inkommet från Västra Sörmlands räddningstjänst, 2 kap. 7§ Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor för att förebygga bränder.

Beslutet betyder förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera)

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att fara för antändning och spridning är låg.

Förbudet gäller från och med tisdag 23 juni, 2020 klockan 13.00 fram till dess beslut om att upphäva denna föreskrift.

Mer aktuell information