Beslut i kommunfullmäktige om fastighetsnära insamling

Publicerad: 2023-11-01

Kommunfullmäktige i Vingåker har tagit ett betydelsefullt beslut på hur fastighetsnära insamling ska införas. Beslutet togs enligt det förslag på fyrfacksinsamling för småhus (villor, radhus, kedjehus, fritidshus) som Sörmland Vatten AB har arbetat fram. Det är ett viktigt steg mot att skapa en mer miljömedveten samhällsutveckling.

Det innebär att senast 2027 får småhusägare två fyrfackskärl för att sortera sitt förpackningsavfall hemma. Då kan man sortera papper, plast, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas och retur-papper, utöver det mat- och restavfall som redan i dag samlas in. Sörmland Vatten kommer även möjliggöra hämtning av småelektronik, lampor och batterier hemma.

– Vi tror att detta beslut och att införandet av fyrfackssystemet kommer att göra en verklig skillnad i vår strävan mot en mer hållbar framtid. Genom att samla in avfallet nära hemmen och erbjuda möjlighet att ta hand om och återvinna småelektronik, lampor och batterier, ger vi våra kommuninvånare verktygen att bli ännu mer medvetna och aktiva i att värna om vår miljö och att ta hand om resurser på rätt sätt säger Emil Pantzar, affärsområdesstrateg Renhållning på Sörmland Vatten.


Bakgrund

Regeringen har beslutat om nya regler gällande förpackningsinsamlingen. Syftet är att förenkla för kommuninvånarna, öka återvinningen, minska mängden förpackningar samt minska nedskräpning. Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinning till år 2030. Kraven på fastighetsnära insamling gäller för förpackningar av papper, plast och metall samt färgat och ofärgat glas från 1 januari 2027. Restavfall och matavfall samlas redan nu in fastighetsnära.

Fastighetsnära insamling | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

Mer aktuell information