Beredskapsveckan 2023

Publicerad: 2023-09-11

Vingåkers kommun i samverkan med Västra Sörmlands Räddningstjänst och Katrineholm Östra Vingåkers Lottakår deltar i Beredskapsveckan 2023 med aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar.

25 september–1 oktober (vecka 39) pågår den nationella Beredskapsveckan på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kampanjveckan syftar till att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en IT-attack.

Måndag 25 september 14.00-16.00
Kommunens säkerhetsstrateg träffar Väntjänstens deltagare för att öva det av MSB framtagna fiktiva scenariot ”Sju dagar”.

Tisdag 26 september 9.00-12.30
Möjlighet att träffa kommunens säkerhetsstrateg och anhörigsamordnare samt Digidel-lots utanför Ica Supermarket Cityhallen Vingåker. De kommer att dela ut broschyrer, visa filmer om krisberedskap och svara på frågor om digital säkerhet och krisberedskap samt tipsa om vad en krislåda kan innehålla.

Torsdag 28 september
Mat & Måltider tillagar och serverar lunch utan el och vatten för barn och pedagoger på Baggetorps förskola.

Fredag 29 september 14.00-16.30
Möjlighet att träffa kommunens säkerhetsstrateg och anhörigsamordnare samt
Digidel-lots utanför Coop Vingåker. De kommer att dela ut broschyrer, visa filmer
om krisberedskap och svara på frågor om digital säkerhet och krisberedskap samt tipsa om vad en krislåda kan innehålla.

Lördag 30 september 11.00-15.00
Aktiviteter i Tennisparken, bland annat information om krisberedskap och tips om vad en krislåda kan innehålla, möjlighet att öva det fiktiva scenariot ”Sju dagar” samt tipspromenad för hela familjen med chans att vinna fina priser. Aktiviteterna genomförs i samverkan med fritidsgården, Digidel-lots, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Katrineholm Östra Vingåkers Lottakår, Civilförsvarsförbundet, Nattvandrarna, Vingåkers Kommunfastigheter, Vingåkers bibliotek samt Ica Supermarket Cityhallen Vingåker.

Under Beredskapsveckan skickas även en folder ut till samtliga hushåll i Vingåkers kommun med lokal information kopplat beredskap.

Bild: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Mer aktuell information