Bedrägeriförsök kopplat till provtagning/vaccination covid-19

Publicerad: 2021-01-21

Vi har fått information om att det har förekommit försök att lura privatpersoner gällande provtagning/vaccinering av covid-19 via telefonsamtal. Varken Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Vårdcentral eller hemtjänst ringer och uppmanar om att logga in med Bank-ID. Lämna inte ut kontouppgifter, lösenord eller dylikt om du mottar ett sådant samtal.

Folkhälsomyndighetens information om bedrägeriförsök kopplat vaccination.

Mer aktuell information