Barnkonventiondagen firades på Vingåkers bibliotek

Publicerad: 2018-11-22

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen.

Även i Vingåkers kommun uppmärksammades dagen. Biblioteket var fullt av glada barn som firade barndagen tillsammans med sina föräldrar och andra vuxna. Mer än 80 personer deltog i firandet, som var ett samarbete mellan Integrationsenheten, Kulturskolan och Vingåkers bibliotek.

Tiina Rokka från Kulturskolan började med att berätta om FN:s barnkonvention och påpekade alla barns lika värde och rättigheter, oavsett kön, ålder, religion eller annan tillhörighet. Barnen fick föreslå exempel på barns rättigheter. Tiina fortsatte sedan med dockteater där barnen också var delaktiga.

Alla barn fick en Bamse-tidning (som handlade om att inte slåss) som present.

Mer aktuell information