VA-arbete kring Grevgatan

Publicerad: 2019-01-22

karta, Vingåker, Slottsskolan

[2019-10-01] Asfaltering återstår och är beräknad att påbörjas vecka 45.

Det pågår ett stort arbete med att byta VA-ledningar vid Grevgatan vilket beräknas vara klart i april 2019. De nya ledningarna ska den 23 januari kopplas på de befintliga och fram tills att det är klart kommer även Slottsvägen vara avstängd för genomfart. Detta betyder att denna sträcka kommer vara väldigt ansträngd under en kort period.

Enligt mätningar är det varje morgon runt 120 fordon som passerar Slottsvägen med en hastighet runt 50 km/h. Med tanke på de boende är det önskvärt att föräldrar som har sina barn på Slottsskolan F-9 väljer en annan väg för hämtning/lämning.  Detta gäller även när Slottsvägen öppnar igen.

Det ena alternativet är att släppa av ditt barn vid skolrestaurangen vid Slottsskolan 7-9 och att eleven sedan får gå på gångvägen till sin skola. Om du har ett mindre barn som inte kan gå den sträckan själv så finns det parkeringsplatser varifrån du kan följa ditt barn.

Det andra alternativet är att välja de större vägarna, Parkvägen och sedan Bondegatan, se kartan ovan.

Tack för visad hänsyn till de boende och för att du håller en låg hastighet!

Mer aktuell information