Avslutning föräldrakursen Tillsammans

Publicerad: 2019-12-20

Att vara förälder är fantastiskt och livets uppdrag. Men det är inte alltid lätt. Är man dessutom nyanländ kan det vara ännu svårare, med annan kultur och andra lagar i det nya landet. Vingåkers kommun fortsätter att satsa på kulturanpassat föräldraskapsstöd och nyligen avslutades föräldrakursens andra omgång.

Projekt Tillsammans startade hösten 2018. Våren 2019 utbildades sextio personer. Hösten 2019 har cirka femtio nyanlända föräldrar genomgått föräldrakursen och i december hölls en avslutningsfest.

– Det var trevligt att se att kommunens ledning intresserade sig för denna händelse, det var festlig stämning med musik och dans, utdelning av intyg och fika, säger Liudmila Holm, områdeschef Integration.

Bild: Liudmila Holm, områdeschef Integration och Dag Wallströmer, socialchef
Mer aktuell information