Avslutning av föräldrakurs i projektet Tillsammans

Publicerad: 2019-05-02

Projektet ”Tillsammans” fortsätter med ett stort engagemang från föräldrarna och gruppledarna. Den första kursen med fyra språkgrupper går mot sitt slut och vecka 18 har vi den sista träffen och återsamlas till en liten avslutningsfest med diplomutdelning den 10 juni. Det har varit 10-16 föräldrar i varje grupp, arabisktalande, daritalande, tigrinjatalande och somalisktalande. Utvärderingen av kursen kommer att ligga till grund för Fatumo Osmans (Högskolan Dalarna) fortsatta forskning om kulturanpassat föräldraskapsstöd och dess påverkan till bättre integration och hälsa.

En ny kursomgång är planerad till september 2019.

Mer aktuell information