Årsredovisning 2020 – utmanande år men med positivt resultat

Publicerad: 2021-03-16

Året har varit ansträngt med anledning av pandemin men med gemensamma krafter har Vingåkers kommun ställt om och anpassat sina verksamheter för att ta sig igenom de utmaningar pandemin har medfört.

Årsredovisningen lyfter flera positiva händelser såsom invigning av nya Slottsskolan 7-9 och Kulturskolan samt det nyrenoverade Säfstaholms slott. Under 2020 berikades även kommunen med en ny Fritidsgård. Vingåkersbygden växte under året med 33 personer (45 personer på 5-årsperiod) och flera steg till fortsatt utveckling av bygden har tagits. Byggstart av ett hyreshus med åtta lägenheter i Högsjö, detaljplaner som möjliggör fler bostäder i Vingåkersbygden, beslut om nytt VA-område i Ålsäter samt försäljning av tomter i Baggetorp kommer alla bidra till fler invånare i framtiden.

– När det gäller det glädjande utfallet på sista raden ska vi vara medvetna om att det till största delen beror på de statliga tillskotten, utan dessa hade det sett helt annorlunda ut. Men även om ingenting har varit som förut har vi under året som gått fortsatt att utveckla Vingåkersbygden i rasande takt. Jag kan inte med ord beskriva den stolthet jag känner över det fantastiska arbete som gjorts av kommunens medarbetare under den påfrestningen och med den omställningen pandemin har inneburit för oss, säger Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande.

Ekonomichefen summerar i årsredovisningen att kommunens positiva resultat på 12,9 mkr medför att kommunens eget kapital förstärks med motsvarande summa, varav 0,5 mkr reserveras i resultatutjämningsreserven (RUR) till framtida ekonomiska utmaningar.

Läs mer i Årsredovisning Vingåkers kommun 2020.

Årsredovisningen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 16 mars, av kommunstyrelsen 29 mars och av kommunfullmäktige 19 april.

Mer aktuell information