Årsredovisning 2018

Publicerad: 2019-05-16

Några viktiga händelser under 2018
• Den 28 november utsågs Vingåker till Årets kommun 2018 av riksorganisationen Hela Sverige ska leva
• Slottsskolans restaurang utsågs till Sveriges bästa matglädjeskola i tävlingen Arla Guldko 2018
• Beslut fattades för att göra 35-timmars arbetsvecka för barnhandläggarna permanent
• Projektet Språkvän startades
• Detaljplan för Loke togs fram för att möjliggöra nybyggnad av förskola
• Samverkan med Skolverket för utvecklingsinsatsen Bästa skola inleddes under våren. Den utförs på både huvudmannanivå samt Slottsskolorna, som ingår i denna långsiktiga skolinsats som ska öka måluppfyllelsen
• 25 kostnadsfria sommarlovsaktiviteter lockade 2 800 barn och ungdomar i åldern 6–15 år
Vingåkers badet genomförde en stor renovering av badmiljö, omklädningsrum och entré samt reception

Klicka här för att läsa årsredovisningen för 2018 eller  klicka här för att ta del av den interaktiva årsredovisningen.

 

 

Mer aktuell information