Arbete för ökad trafiksäkerhet och trygghet

Publicerad: 2022-10-20

Vingåkers kommun arbetar aktivt för ökad trafiksäkerhet och trygghet just nu i södra Vingåker. Med hjälp av Trafikverkets medfinansiering som innebär att kommunen får 50% av kostnaden tillbaka av Trafikverket kan kommunen genomföra fler trygghetsskapande åtgärder. Med åtgärderna ökar tillgängligheten, framkomligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under hösten med att bland annat förstärka stråket vid Vasagatan för gående. En trottoar kommer att byggas på en sträcka där det idag saknas samt en passage vid Fabriksgatan och en avsmalnande passage vid Vasagatan/Västergatan. Åtgärderna är en del i att öka trafiksäkerheten och skapa förutsättningar för föräldrar och barn att tryggt kunna gå till förskolan.

Även första steget att bygga nya cykelöverfarter har genomförts genom att bygga farthinder i korsningarna Vannalavägen/Västergatan samt Vannalavägen/Fabriksgatan. Nu väntar målning och nya skyltar. Med överfarten och skyltningen följer ett antal trafikregler där den viktigaste regeln är att fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Mer information om cykelöverfarter hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Ytterligare arbeten som görs under hösten för ökad trafiksäkerhet och trygghet är att kommunens gatubelysning byts ut till LED-lampor samt ett antal asfalteringsarbeten.

Mer aktuell information