Antalet invånare i Vingåker ökade med 16 personer i maj månad

Publicerad: 2023-07-12

Antalet invånare i Vingåker ökade i maj med 16 personer, till 8 977. Diagrammen nedan visar befolkningsutvecklingen sedan januari 2019, med “0” respektive “8900” i botten på skalan.

Mer aktuell information