Ansök om skolskjuts och elevresor

Publicerad: 2024-05-29

Ansök om skolskjuts, elevresor och bidrag för läsår 2024/2025. Du ansöker via skolskjutsportalen. 

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Elever över 18 år ansöker själva med eget BankID. Om du inte kan logga in med BankID, skicka ett mail till skolskjuts@vingaker.se för alternativa ansökningsvägar.

 Mina sidor kan du följa ditt ärende och se status på din ansökan.

Ansök senast:
Grundskolan 30 april
Gymnasiet årskurs 2-3 30 april
Gymnasiet årskurs 1 30 maj (utgå från ditt förstahandsval i din ansökan)

Kom ihåg att behålla busskortet varje år. När du har fått din ansökan beviljad aktiveras busskortet igen inför det nya läsåret.

 

 

 

Mer aktuell information