Anpassning av lokalerna på Åbrogården

Publicerad: 2024-04-29

Vingåkers kommun har sökt och beviljats medel från den så kallade kommundelegationen (Delegationen för kommunal ekonomi i balans) för att anpassa lokalerna på Åbrogården. Anpassning av lokalerna görs för att kunna lämna externa lokaler och för att skapa bättre förutsättningar för ökad samverkan mellan flera av kommunens verksamheter som arbetar med utbildning och olika stödinsatser. Lokalerna kommer att få en mer ändamålsenlig planlösning och en bemannad reception för ökad service gentemot besökare. Mer information om projekt Åbrogården.

Mer aktuell information