#älskaskräp – temamånad för att minimera avfallet

Publicerad: 2023-10-12

Sörmland Vatten tillsammans med Vingåkers kommun, Katrineholms kommun och Flens kommun uppmärksammar i en informationskampanj olika teman kring avfall och hur du bäst kan ta hand om det. Kampanjen kommer att synas i sociala medier under fyra veckor med start vecka 42.

#älskaskräp
Egentligen finns det ingenting som heter skräp utan allt är en resurs för någonting annat, till exempel återvinns metall till ny metall om det sorteras rätt, matavfallet som läggs i gröna påsen blir biogas och kartong som lämnas till återvinning blir till ny kartong.

Om vi alla hjälps åt att ta tillvara på de resurser som finns samt att vi tillsammans försöker minimera det som uppstår, genom att återbruka och undvika att köpa nya produkter i för stor utsträckning, gör vi en stor skillnad för miljön och kommande generationer.

Det är lätt att sortera rätt!

 

Mer aktuell information