Äldre tycker till om äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Publicerad: 2022-08-10

Socialstyrelsen har nu släppt resultatet från årets enkät som riktade sig till alla äldre med särskilt boende eller hemtjänst i landet. De äldre i Vingåkers kommun är genomgående mer positiva till sin omsorg än de äldre i övriga länet och riket som helhet, till exempel

Särskilt boende
100 % är nöjda med bemötandet från personalen (91 % i länet och 92 % i riket).
94 % av de boende har högt förtroende för personalen (81 % i länet och riket).
82 % är nöjda eller mycket nöjda med boendet som helhet.

Hemtjänsten
84 % anser att personalen har tillräckligt med tid för sina uppgifter.
95 % tycker att personalen har ett bra bemötande.
85 % är nöjda med hemtjänsten som helhet.

Mer information:

Pressinformation Äldre tycker till om äldreomsorgen
Resultat öppna jämförelser 2022
Socialstyrelsen

KONTAKT:
Robert Skoglund, socialnämndens ordförande, 070-73 65 564
Dag Wallströmer, socialchef, dag.wallstromer@vingaker.se, 070-55 63 170

Mer aktuell information