Information om badkvalité vid kommunens badplatser

Publicerad: 2024-06-28

[2024-07-02] Resultat från senaste provtagningen visar att badvattnet åter är tjänligt. Vi tar därför bort avrådan från bad i Lyttersta.

[2024-06-28] Resultat från senaste provtagningen visar fortfarande höga halter. Avrådan från bad gäller fortsatt vid Lyttersta badplats. En uppdatering kommer så fort badvattnet är tjänligt igen.

[2024-06-14]  Resultatet från provtagningen vid Lytterstabadet har visat på för höga halter av intestinala enterokocker vilket innebär att vattnet är otjänligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen avråder därför allmänheten från bad i avvaktan på nya provsvar.

Kontakta Vingåkers kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada.
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se
Telefon: 0151-191 00

Mer aktuell information