Aktiviteter för anhöriga

Publicerad: 2024-04-04

Har du en närstående som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd? Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning. Mer information om Anhörigcentrum och vårens program med aktiviteter för dig som anhörig.

Mer aktuell information