Afrikansk svinpest

Publicerad: 2023-09-07

Länsstyrelsen manar till uppmärksamhet angående afrikansk svinpest.

Södermanlands grannlän, Västmanland, har ett konstaterat fall av afrikansk svinpest, vilket är det första fallet i Sverige. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Länsstyrelsen uppmanar till uppmärksamhet om man påträffar sjuka eller döda vildsvin vid vistelser i skog och mark.

Rapportera till Statens Veterinärmedicinska Anstalt om du ser vildsvin som verkar sjuka eller om du påträffar ett dött vildsvin. Tecken på sjukdom som kan ses hos vildsvin är ostadiga och vingliga rörelser, andningssvårigheter, rinnande ögon och att de är slöa. Rapportera till: Rapportera sjuka/döda vilda djur – Rapporteravilt (sva.se)

Mer information
Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se/sodermanland)

Mer aktuell information