ABC-föräldraträffar

Publicerad: 2024-01-10

Alla barn i centrum (ABC) föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Målet med ABC är att bidra till barns positiva utveckling och grundar sig i hur du som förälder bygger relation med ditt barn.

Du får med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. Under träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar och ABC är till för alla föräldrar – nyblivna som erfarna!

Kursstart

Kursstart 30 januari 2024. Tid 17.00-19.30. Anmälan senast 26 januari.

Anmälan

Henning Samuelsson, familjebehandlare 070-585 04 35
henning.samuelsson@vingaker.se

Fredrik Winberg, elevkoordinator 073-559 06 03
fredrik.winberg@vingaker.se

 

Mer aktuell information