600 000 kr till Kulturskolan i Vingåker

Publicerad: 2020-05-22

Gruppfoto på lärare för Kulturskolan

Vingåkers kulturskola har fått 600 000 kr från Statens kulturråd till att utveckla sin verksamhet med nya aktiviteter.

Det statliga bidraget handlar bland annat om att anlita yrkesverksamma professionella kulturutövare samt att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolverksamheten.
– Vi ser det som en dubbel vinst, att både vara med och bidra till att anlita yrkesverksamma kulturutövare i en tid då de är extra hårt drabbade, samtidigt som vi vidgar våra barn och elevers upplevelser och kunskap med ny spännande inputs utifrån, säger Fred Sjöberg, kulturskolechef i Vingåkers kommun.

Bidragsansökan innehåller flera olika projekt som tillsammans täcker in samtliga barn och elever från förskoleklass till årskurs 9. Bland annat blir det cirkus för de allra minsta, robotar för årskurs 4-6 och förädlat skräp i årskurs 9.

Mer aktuell information