5,6 miljoner till kompetenshöjning av vårt näringsliv

Publicerad: 2020-06-24

Den första juni startade projektet ”Kompetens inför framtiden”. Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden) och ägs av Viadidakt. Projektet riktar sig mot näringslivet i Katrineholm och Vingåker.

Syftet med projektet är att ge människor och företag, som på ett eller annat sätt drabbats av den ekonomiska krisen som uppstått till följd av Coronapandemin, möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. De insatser som man satsar på i projektet ska utgå ifrån arbetsmarknadens behov och det är näringslivets behov av kompetens som ska styra projektet.

Projektets målgrupper är å ena sidan individer som blivit varslade, permitterade eller arbetslösa på grund av Corona-krisen och som behöver få utbildning för att kunna ställa om till en annan bransch; och å andra sidan företag som behöver kompetensutveckla sin personal för att dessa ska få en starkare ställning i företaget och för att företagen ska få utökad kompetens och gå stärkta ur krisen.

Samarbetet med näringslivet är fundamentalt för att projektet ska lyckas och i projektets styrgrupp sitter bland annat representanter för näringslivet från såväl Katrineholm och Vingåker.

Projektet befinner sig i sin analysfas fram till sista augusti och under den här tiden är målet att kunna utröna vilka behov av kompetens som finns inom kommunernas näringsliv. Genomförandefasen startar den 1 september och då kommer de flesta utbildningar att dra igång. Projektet kommer sedan att fortskrida fram till oktober 2022.

Men på grund av efterfrågan av vissa utbildningar från näringslivets sida så startades en Truckutbildning redan under juni månad. Två deltagare som på grund av Corona-krisen har blivit varslade har fått möjlighet att genomföra utbildningen i syfte att ställa om till andra arbeten inom exempelvis lager.

Alla företag som är intresserade av att utnyttja möjligheten att kompetensutveckla sin personal är välkomna att höra av sig till projektets projektledare Malin Hellmér via malin.hellmer@viadidakt.se

EU-falggan

Mer aktuell information