50 000 på 3 minuter – en chans för företag och föreningar med en idé som gynnar Vingåker

Publicerad: 2018-09-13

Den 17 oktober bjuder Leader Södermanland in 24 föreningar och företag som har idéer om hur vi tillsammans kan utveckla framtidens landsbygd. Idéen kan handla om att utveckla nya aktiviteter, produkter eller tjänster, det viktiga är att idéen gynnar lokalsamhället där företaget eller föreningen verkar.

Under eventet kommer de företag och föreningar som blivit inbjudna ha möjlighet att sälja in sin idé. Samtliga idéer kommer att bedömas av en jury varav sju stycken belönas med 50 000kr. För att ha chans att bli en av vinnarna ska idéen rymmas inom något av våra insatsområden: entreprenörskap, livskvalitet & livsstil, ungdomar eller besöksnäring/turism. Idéen ska också vara förankrad hos minst en annan aktör i den bygd som företaget eller föreningen verkar i. Nytänkande idéer som främjar social inkludering och jämställdhet premieras. Och inte minst – att idéen främjar en långsiktig utveckling av landsbygden. Under kvällen kommer deltagarna att diskutera, utveckla och finslipa idéen tillsammans med övriga deltagare för att därefter förbereda en presentation på tre minuter. De idéer som inte går hela vägen erbjuds möjlighet till fortsatt coachning från Leaders personal.

Har ditt företag eller förening en idé om hur vi tillsammans kan utveckla landsbygden? Anmälan skickas till Tommy Björkdahl, tommy.bjorkdal@vingaker.se, senast den 27 september. Eventet går av stapeln den 17 oktober på Munktell Science Park. Exakt tid för eventet meddelas senare.

För mer information
Privat sektor: Annelie Allard, annelie@likon.se, 070-896 89 81
Ideell sektor: Sören Ericsson, soren.ericsson@vingaker.se, 070-865 45 18
Offentlig sektor: Tommy Björkdal, tommy.bjorkdal@vingaker.se, 070-620 53 72

Mer aktuell information