35-timmarsvecka för fler arbetsgrupper inom IFO

Publicerad: 2020-08-03

För tre år sedan införde Vingåkers kommun 35-timmars arbetsvecka på prov för socialsekreterarna inom barn- och familjegruppen vid Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO). Projektet gav positiva resultat med en mer stabil verksamhet och insatsen permanentades. Nu utökar kommunen projektet med 35-timmarsvecka för fler arbetsgrupper inom IFO.

Med start 1 oktober 2020 och ett år framåt införs 35-timmarsvecka på prov för handläggare inom försörjningsstöd, biståndshandläggare inom äldreomsorg och LSS samt familjebehandlare inom öppen vård. Syftet med projektet är bland annat att bibehålla en bra arbetsmiljö och därmed minska omsättningen på handläggare och underlätta rekrytering.

– Det här är grupper med en krävande arbetssituation och hög arbetsbelastning. Vi har sett från tidigare projekt att en stabil personalgrupp blir mer effektiv och utnyttjar den förkortade arbetstiden maximalt samtidigt som det finns utrymme för återhämtning. Det skapar förutsättningar för ökad kvalité och rättssäkert arbete gentemot våra klienter, säger Annica Pettersson, IFO-chef.

Under projekttiden kommer det att göras kontinuerliga uppföljningar för att mäta bland annat arbetstyngd, sjukfrånvaro och rekryteringssituation. Uppföljningarna ska även säkerställa att produktion, kvalité och service till invånarna bibehålls samt att kostnaderna inte ökar.

– Det är en positiv trend vi ser med en förkortad arbetstid som vi vill fortsätta utveckla. Minskad omsättning av personal ger en trygg arbetsgrupp som tillsammans kan leverera ett bättre och mer högkvalitativt resultat, säger Robert Skoglund (S), socialnämndens ordförande.

Mer aktuell information