35-timmars arbetsvecka för socialsekreterarna

Publicerad: 2018-12-18

Vingåker, åker, landsbygd

För två år sedan införde Vingåkers kommun 35-timmars arbetsvecka på prov för socialsekreterarna inom barn- och familjegruppen hos Individ- och familjeomsorgsenheten. Nu visar det sig att resultatet är så bra att förslaget är att permanenta insatsen för den berörda gruppen och avsikten är att teckna ett lokalt kollektivavtal som gäller tills vidare.

Insatsen har gett en stabil verksamhet och i en jämförelse visar det sig till exempel att 2014 hade individ- och familjeomsorgen 21 nyanställningar, under 2018 nyanställdes tre – ingen nyrekrytering har skett i 35-timmarsgruppen.
– Vi har inte haft några vakanser, säger Mattias Gustafsson, personalchef, och vid de rekryteringar som gjorts har vi inte haft några bekymmer med att få sökanden med rätt kompetens. Eftersom vi har en kompetent och stabil personalgrupp blir vi effektivare och kan utföra lika mycket arbete på mindre tid.

Barn- och familjegruppen med tolv medarbetare, med den myndighetsutövande delen, jobbar med utredning av insatser kring barn. Camilla Ahlmark som är gruppchef berättar;
– Insatsen gjorde att vi ställdes inför nya utmaningar, vi behövde öppna upp för nya tankar och arbetssätt. Det är svårt att se vad som lett till att det fungerat. Det är många småjusteringar, till exempel uttalade skrivardagar då man kan sitta ostörd och fokusera på skrivandet kring utredningar, schemalagda mottagningsveckor, gemensamt arbete att lägga arbetsschemat. Naturligtvis har det skapat ett lugn i gruppen när det inte varit några personalbyten under åren, vi får en kontinuitet i arbetet, avslutar Camilla.

– Har man hittat ett arbetssätt som visar sig fungera så bra så är det självklart att vi ska fortsätta med det, säger Anneli Bengtsson, kommunstyrelsen ordförande som varit med och fattat beslutet.

Mer aktuell information