Premiär för digitalt kommunfullmäktige

Publicerad: 2020-09-15

Måndagen den 14 september genomfördes Vingåkers kommuns kommunfullmäktige med den unika möjligheten till digital närvaro för ledamöterna. Initiativet togs för att utifrån rådande pandemi begränsa antalet ledamöter på plats i lokalen samt för att skydda riskgrupperna.

– Jag är som ordförande i kommunfullmäktige mycket stolt över att Vingåkers kommun har kunnat genomföra Sveriges första digitala sammanträde där alla förtroendevalda och ersättare har kunnat delta utan att ge avkall på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Demokratiskt är det viktigt att man som förtroendevald inte nekas att delta på grund av att man tillhör en riskgrupp. Vingåkers kommun har visat att det är möjligt för alla att delta, säger Viking Jonsson, ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunens kommunikationsenhet med IT och nämndservice har utifrån redan befintligt system och teknik skapat möjligheten för ledamöterna att delta på distans. Genom den digitala uppkopplingen har samtliga ledamöter kunnat votera, begära ordet eller begära replik. Ett övningskommunfullmäktige hölls förra måndagen för att testa teknik och genomförande. Extra utbildningsinsatser för ledamöterna har hållits i samarbete med Vingåkers kommuns Digidelcenter på biblioteket.

– En av de många konsekvenser som corona-pandemin förde med sig var utmaningarna i att genomföra sammanträden i de politiska forumen. Precis som många andra valde Vingåker att lösa det genom överenskommelser om att färre ledamöter deltog. Det tog oss igenom den första perioden men var ingen långsiktig lösning. Jag är både glad och imponerad över det jobb som IT-tekniker, nämndsekreterare och vår instruktör utifrån ett tydligt uppdrag från politiken har lagt ner under sommaren. Tack vare dem kunde vi genomföra fullmäktige med fullt deltagande av både ledamöter och ersättare, genom att ett antal av dem deltog på distans, avslutar Ralf Hedin, kommunchef.

Kontakt:
Viking Jonsson, ordförande kommunfullmäktige, 076-557 12 06
Ralf Hedin, kommunchef, ralf.hedin@vingaker.se, 0151-192 61

Mer aktuell information