Aktuell informationEldningsförbudet upphör

Västra Sörmlands Räddningstjänst upphäver eldningsförbudet. Det är nu tillåtet att elda och grilla utanför detaljplanerat område. Den som eldar är dock alltid ansvarig för eventuella konsekvenser. Upplysning om aktuell brandrisk…

Läs mer

2018-06-21

Nytt nummer Vingåker för dig

Nu finns senaste numret av Vingåker för dig nr 2 2018 att läsa digitalt. Information om bland annat Valet 2018, framgångarna för Vingåkers skolmåltider och om vad som händer på…

Läs mer

2018-06-21

Bevattningsförbudet upphör

Sörmland Vatten meddelar att vattenförbrukningen i Vingåkers kommun har stabiliserats och att de därmed upphäver bevattningsförbudet. Mer information: www.sormlandvatten.se  

Läs mer

2018-06-12

En äldre person som ligger och sover

Nattillsyn via kamera

Nattillsyn via kamera är en möjlighet för dig som inte vill att tillsynsbesöken stör din nattsömn, men ändå vill känna tryggheten av att någon tittar till dig för att förvissa…

Läs mer

2018-06-11

Nyckelpiga på blomma

Skolavslutning och Sommarskoj

Skolavslutningar Slottsskolan F-6 fredag 15 juni Västra Vingåkers kyrka med start klockan 11.00. Samling för eleverna i skolan klockan 10.30. Slottsskolan 7-9 fredag 15 juni Västra Vingåkers kyrka, eleverna tågar…

Läs mer

2018-06-07

Diagram som visar kostnadsskillnader på åtta kommuners hemtjänst

Vingåkers hemtjänst inspirerar

En delegation om 16 personer från Älvkarleby kommun besökte i mitten av maj Vingåkers kommun och äldreomsorgen för ett erfarenhetsutbyte kring hur Vingåkers kommun har lyckats bedriva en kvalitativ och…

Läs mer

2018-05-22