Press och information

Grafisk profil

Kommunen verkar i många informationssammanhang, allt från hemsidan till olika typer av skriftligt material som skickas ut till enskilda personer, företag, organisationer och myndigheter. Det ska vara lätt att känna igen material som kommer från Vingåkers kommun. Vid frågor om användning av Vingåkers kommuns logotyp, bilder samt grafiska profil, kontakta kommunikationsenheten. För informationsmaterial om Vingåker som besöksmål, kontakta turistbyrån.

Vingåkersbygden
För att bygga ett starkt och enhetligt varumärke har en logotyp för platsen Vingåkersbygden tagits fram. Genom att vi gemensamt går ihop som avsändare stärker vi Vingåkersbygdens varumärke. Logotypen kan användas av alla aktörer i bygden, oavsett bransch, som vill kommunicera sin tillhörighet till Vingåkersbygden.
Nedan hittar du mer information och en grafisk manual kring hur logotypen används, av vem och i vilket syfte.

Platsvarumärke Vingåkersbygden
Grafisk profil Vingåkersbygden

Sociala medier

Vingåkers kommun använder sociala medier för att kommunicera med medborgare och andra med intresse för vad som händer i kommunen eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram. Genom flera kanaler kan vi ge våra invånare bättre service. Du behöver inte vara medlem eller inloggad på Facebook för att kunna läsa vad som står på kommunens Facebook-sida. Om du däremot vill göra inlägg måste du ha ett facebook-konto och vara inloggad. För att följa vår kommunchef på instagram behöver du registrera ett konto samt vara inloggad för att kunna kommentera.

Tänk på detta när du skriver i våra kanaler
Tänk på att det som skrivs är en allmän handling. Lägg inte ut information som rör en enskild handling, exempelvis personärenden.

Tänk på att vi har förhållningsregler som gäller där vi är aktiva. Det gör att innehåll som innehåller följande kommer att tas bort:

  • Förtal eller personangrepp
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttrande eller andra trakasserier
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott och upphovsrättsskyddat material
  • Uppgifter som skyddas av sekretess
  • Kommersiell reklam för produkter och företag

Kommunens konton i sociala medier

Facebook
Vingåkers kommun
Kulturskolan
Fritidsgården

Instagram
Vingåkers kommunchef finns på instagram!
https://www.instagram.com/ralf_hedin/

Kommuntidningen Vingåker för dig

Fyra gånger om året ger vi ut en kommuntidning med information om kommunens verksamheter. Tidningen delas ut till alla hushåll och företagare samt till fritidshus på sommaren. Du kan maila eller ringa kommunikationsenheten för att beställa ditt pappersexemplar. Det går även att anmäla sig till prenumeration, så skickar vi automatiskt det nya numret till dig. Du kan även ta del av Vingåker för dig som taltidning, webbtidning samt som ljud-cd att låna på Vingåkers bibliotek.

Kontaktuppgifter Kommunikationsenheten

IT/Kommunikationschef

Kommunikatör

Kommunikatör