Organisation & Politik

Här hittar du information om vår kommunorganisation och politiken som styr den.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige

Följ vad politikerna beslutar i Vingåkers kommun via videolänk på Skype och läs sammanträdesprotokoll.

Läs mer

Medborgarförslag

Har du en förbättring som du tycker Vingåkers kommun borde fånga upp? Här hittar du mer information om hur du lämnar ett medborgarförslag.

Läs mer
Författningssamling

Planer och styrdokument

Här hittar du Vingåkers kommuns författningssamling med bland annat reglementen för styrelser och nämnder, information om externa avtal och vilka riktlinjer och handlingsprogram Vingåkers kommun arbetar efter.

Läs mer