Omsorg & Stöd

Här kan du hitta information om hjälp till barn och unga, hur du ansöker om boendestöd, blir familjehem, får ekonomiskt stöd, kontakt med hemsjukvården, ansök om färdtjänst med mera.

Aktuell information

Föreläsning om psykisk ohälsa

Anmäl dig till en intressant föreläsning. Åsa kommer att berätta om hur det är att växa upp med schizofreni i familjen och hur detta har påverkat henne. Åsa kommer också att berätta om hjärnan och dess mystik samt kort beskriva sin forskning.

Läs mer

2017-03-23

Hjälpmedelsutställning

Handikappomsorgens brukare och medarbetare har nu möjlighet att komma till en hjälpmedelsutställning som Emelie Björklund och Monika Viborg har iordningställt. Hjälpmedlen på utställningen är för kognition och kommunikation. Utställningen hade...

Läs mer

2017-02-23

Första kvartalets medarbetare 2017

Kvartalets medarbetare

Första kvartalets medarbetare i Socialförvaltningen är Ann-Sofie Gibro och Helén Sjölund. De arbetar båda i hemtjänsten och var med och startade upp trygghemgång i kommunen. Trygghemgång kan man få beviljat...

Läs mer

2017-02-23