Omsorg & Stöd

Här kan du hitta information om hjälp till barn och unga, hur du ansöker om boendestöd, blir familjehem, får ekonomiskt stöd, kontakt med hemsjukvården, ansök om färdtjänst med mera.

Aktuell information

Kvartalets medarbetare

Andra kvartalets medarbetare har blivit utsedda och denna gång är det bemanningsgruppen i äldre- och handikappomsorgen som får utmärkelsen, Grazina Larsson, Linda Nymark och Inger Lyberg. Bemanningen är en viktig...

Hemtjänst Minnas firar fem år

Hemtjänst Minnas firade 5 års jubileum den 26 april på Humlegården. Det firades genom att bjuda in brukare, anhöriga, anhörigcentrum och äldreomsorgschefen Karina Mattsson som inledde kvällen med ett välkomsttal....

Rundabordssamtal om demens

Kom och träffa enhetschef, demensarbetsterapeut, demenssköterska, baspersonal och anhörigsamordnare måndagen den 15/5 kl. 17.00–18.30 på AnhörigCentrum, Köpmangatan 3 i Vingåker. Anmäl dig senast den 10/5 till 0151-193 70, 070-206 04...