Nyheter

27

Jun

Nya lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön

2017-06-27 | 11:20

Kommunfullmäktige i Vingåker har beslutat om nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Eldning av trädgårdsavfall (kvistar, mindre grenar och löv) inom detaljplanelagda områden tillåts numera endast vecka 17 och…

Läs mer

14

Jun

Fiberanslutning för föreningslivet

2017-06-14 | 11:56

Vingåkers kommun och IP-Onlys samarbete ökar tempot ytterligare när ideella föreningar nu får möjlighet att söka bidrag till fiberutbyggnaden. Vingåker och IP-Only har redan erbjudit möjlighet för samtliga hushåll att…

Läs mer

05

Jun

Ny högstadieskola – första steget taget

2017-06-05 | 11:43

Vingåkers kommun förbereder för att bygga en ny högstadieskola och nu är första synliga steget taget. De första paviljongerna som kommer att fungera som skolbyggnad under nybyggnationen av ny högstadieskola…

Läs mer

02

Jun

500 000 kr till Kulturskolan i Vingåker

2017-06-02 | 07:48

Vingåkers kulturskola har fått 500 000 kr från Statens kulturråd till att utveckla sin verksamhet. Bidraget är riktat i första hand till film/animation och bild i kulturskolans verksamhet, för läsåret…

Läs mer

31

Mar

Nytt måltidspolitiskt program för Vingåkers kommun

2017-03-31 | 10:05

Vingåkers kommun antog 2013 en kostpolitisk plan som nu har reviderats för perioden 2017-2019.  Det måltidspolitiska programmet är vägledande för hur kommunen ska arbeta med och utveckla måltiderna i verksamheterna. Susanne…

Läs mer

31

Mar

Fantastiskt första år med gröna påsen!

2017-03-31 | 09:36

Vingåker kommun är med bland de tio kommuner i Sverige som är bäst på att sortera matavfall som blir biogas och biogödsel. Hela 55 procent av det uppkomna matavfallet sorterades…

Läs mer

31

Jan

600 000 kr till sommaraktiviteter

2017-01-31 | 14:34

Vingåkers kommun har beviljats 320 000 kr som ska gå till att skapa meningsfulla sommaraktiviteter för Vingåkersbygdens barn och ungdomar i sommar. Förutom de 320 000 kronor har Vingåkers kommun…

Läs mer