Bygga, Bo & Miljö

Bygga, Bo & Miljö

Här samlar vi information om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och natur, samt information om pågående projekt och processer gällande mark- och vattenanvändning.

Hus på gata i Högsjö

Bygga nytt eller ändra ditt hus

Från och med 1 juli 2017 gäller en rad nya regler för bostadsbyggande, bland annat slopas bygglov för till exempel balkonger, fasadändringar och burspråk.

Mer information om bostadsbyggande
Murad vägg

Förnyelselagen

Många äldre inskrivningar av rättigheter är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då kan du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018.

Mer information om förnyelselagen hos Lantmäteriet

Avfall och återvinning

Hitta till återvinningsstationer i hela Vingåkers kommun och den stora återvinningscentralen Vik!

Klicka här för att se bästa stället att lämna dina sopor på!