Bygga, Bo & Miljö

Bygga, Bo & Miljö

Här samlar vi information om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och natur, samt information om pågående projekt och processer gällande mark- och vattenanvändning.

Hus på gata i Högsjö

Bygga nytt eller ändra ditt hus

Från och med 1 juli 2017 gäller en rad nya regler för bostadsbyggande, bland annat slopas bygglov för till exempel balkonger, fasadändringar och burspråk.

Mer information om bostadsbyggande
Gul toalettstol i utemiljö

Anlägga avlopp

Är du i behov att att anlägga nytt avlopp och funderar på hur man gör? Det är en hel del att tänka på så undvik inte att fördjupa dig!

Klicka här för att läsa mer om hur du anlägger ett avlopp

Avfall och återvinning

Hitta till återvinningsstationer i hela Vingåkers kommun och den stora återvinningscentralen Vik!

Klicka här för att se bästa stället att lämna dina sopor på!