Barn & Utbildning

Barnomsorg och utbildning i Vingåkers kommun

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds i kommunen:

  • barnomsorg: förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • grundskola: fyra kommunala skolor för årskurs F-6 och en kommunal skola för årskurs 7-9. Det finns också en friskola för årskurs F-6.
  • kulturskolan: kurser i dans, drama och musik

 Genom samverkansavtal med andra kommuner har Vingåkers kommun också ansvar för gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, och i kommunens uppdrag ingår även aktivitetsansvar för ungdomar upp till och med 20 år.

Välkommen!

 

Busshållplats

Ansök om skolskjuts

Alla barn i grundskola och förskoleklass som behöver skolskjuts under läsåret 17/18 bör ansöka om det nu. Även de barn som haft skolskjuts tidigare måste lämna in en ansökan för att kunna få skolskjuts under kommande läsår.

Vi behöver ha din ansökan snarast.

Information och ansökan
Barnteckning

Allmän förskola

Alla barn mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola. Om du vill att ditt barn ska gå i allmän förskola är det dags att göra anmälan inför höstterminen 2017.

Vi behöver din anmälan senast den 16 april.

Information och anmälan
Dockvagn lekande barn

Tillämpningsföreskrifter

De regler och riktlinjer som gäller för barnomsorgen i Vingåkers kommun finns i kommunens tillämpningsföreskrifter.

Föreskrifterna har under våren uppdaterats och gjorts tydligare av Barn- och utbildningsnämnden.

Information om tillämpningsföreskrifterna