Barn & Utbildning

Barnomsorg och utbildning i Vingåkers kommun

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds i kommunen:

  • barnomsorg: förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • grundskola: fyra kommunala skolor för årskurs F-6 och en kommunal skola för årskurs 7-9. Det finns också en friskola för årskurs F-6.
  • kulturskolan: kurser i dans, drama och musik

 Genom samverkansavtal med andra kommuner har Vingåkers kommun också ansvar för gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, och i kommunens uppdrag ingår även aktivitetsansvar för ungdomar upp till och med 20 år.

Välkommen!

 

Skolskjuts på skolavslutningen

Om ditt barn åker skoltaxi måste ni i god tid före skolavslutningen anmäla om ni har behov av skolskjuts den dagen.

Linjetrafiken går som vanligt, enligt tidtabellen.

Information och anmälan

Nya schemaramar

Kommunen har nu justerat schemaramarna för grundskolan genom att göra det möjligt att förlänga elevernas skoldag.

Förändringen kommer börja gälla höstterminen 2017.

Mer information

Tillämpningsföreskrifter

De regler och riktlinjer som gäller för barnomsorgen i Vingåkers kommun finns i kommunens tillämpningsföreskrifter.

Föreskrifterna har under våren uppdaterats och gjorts tydligare av Barn- och utbildningsnämnden.

Information om tillämpningsföreskrifterna