Vattentillgången i Vingåkers kommun

Publicerad: 2017-03-30

Vatten

På grund av att det förra året kom mindre nederbörd än normalt gör nu Sörmland Vatten tillsammans med Länsstyrelsen kontinuerliga kontroller av hur grundvattennivån förändras i kommunen. Utifrån kontrollerna uppmanar nu Sörmland Vatten områdena Forsby och Österåker att vara extra sparsamma med dricksvattnet, exempelvis:

– avstå från att vattna gräsmattor och blommor
– om du har en pool du önskar att fylla, kontakta Sörmland Vattens kundservice

På Sörmland Vattens hemsida hittar du uppdaterad information om vattentillgången i kommunen.

Mer aktuell information