Aktuell information - Omsorg & StödKvartalets medarbetare

Andra kvartalets medarbetare har blivit utsedda och denna gång är det bemanningsgruppen i äldre- och handikappomsorgen som får utmärkelsen, Grazina Larsson, Linda Nymark och Inger Lyberg. Bemanningen är en viktig…

Läs mer

2017-06-21

Hemtjänst Minnas firar fem år

Hemtjänst Minnas firade 5 års jubileum den 26 april på Humlegården. Det firades genom att bjuda in brukare, anhöriga, anhörigcentrum och äldreomsorgschefen Karina Mattsson som inledde kvällen med ett välkomsttal….

Läs mer

2017-05-11

Rundabordssamtal om demens

Kom och träffa enhetschef, demensarbetsterapeut, demenssköterska, baspersonal och anhörigsamordnare måndagen den 15/5 kl. 17.00–18.30 på AnhörigCentrum, Köpmangatan 3 i Vingåker. Anmäl dig senast den 10/5 till 0151-193 70, 070-206 04…

Läs mer

2017-05-04

Föreläsning om psykisk ohälsa

Anmäl dig till en intressant föreläsning. Åsa kommer att berätta om hur det är att växa upp med schizofreni i familjen och hur detta har påverkat henne. Åsa kommer också att berätta om hjärnan och dess mystik samt kort beskriva sin forskning.

Läs mer

2017-03-23

Hjälpmedelsutställning

Handikappomsorgens brukare och medarbetare har nu möjlighet att komma till en hjälpmedelsutställning som Emelie Björklund och Monika Viborg har iordningställt. Hjälpmedlen på utställningen är för kognition och kommunikation. Utställningen hade…

Läs mer

2017-02-23

Första kvartalets medarbetare 2017

Kvartalets medarbetare

Första kvartalets medarbetare i Socialförvaltningen är Ann-Sofie Gibro och Helén Sjölund. De arbetar båda i hemtjänsten och var med och startade upp trygghemgång i kommunen. Trygghemgång kan man få beviljat…

Läs mer

2017-02-23