Föräldrastödsutbildning – KOMET

Publicerad: 2017-08-08

KOmmunikationsMETod

Träffarna riktar sig till föräldrar, som har barn mellan 3 och 11 år, som upplever att det är mycket bråk och tjat hemma. Vi träffas en gång i veckan på familjecentralen vid 11 tillfällen.

Start 30 augusti klockan 17.30-20.00. Senaste anmälan 18 augusti.

Anmälan sker till henning.samuelsson@vingaker.se, det  går även att ringa till Henning på 070-585 04 35.

Mer aktuell information