Aktuell informationLytterstabadet ok för bad

UPPDATERING 170717 Omprovet som togs 14 juli visar att badvattnet är tjänligt med anmärkning. Vi häver badavrådan. Mer information om badvattenkvalité www.havochvatten.se   Vattenprov taget 10 juli vid Lytterstabadet visar…

Läs mer

2017-07-17

Festivaldeltagare

Nytt nummer Vingåker för dig

Boende i Vingåkers kommun, inklusive sommargäster, har i dagarna fått sommarens nummer av kommuntidningen Vingåker för dig. I tidningen kan du bland annat läsa om Tennisparkens utbyggnad och en sammanfattning…

Läs mer

2017-06-22

Sommarskoj

Vingåkers kommun erbjuder tillsammans med föreningslivet i Vingåkersbygden ett sommarlov med en mångfald av gratis aktiviteter. Här hittar du mer information och komplett program för Sommarskoj

Läs mer

2017-06-21

Vatten

Vattentillgången i Vingåkers kommun

På grund av att det förra året kom mindre nederbörd än normalt gör nu Sörmland Vatten tillsammans med Länsstyrelsen kontinuerliga kontroller av hur grundvattennivån förändras i kommunen. På Sörmland Vattens…

Läs mer

2017-06-21

Kvartalets medarbetare

Andra kvartalets medarbetare har blivit utsedda och denna gång är det bemanningsgruppen i äldre- och handikappomsorgen som får utmärkelsen, Grazina Larsson, Linda Nymark och Inger Lyberg. Bemanningen är en viktig…

Läs mer

2017-06-21

Badförbud hävt

[2017-06-19] Senaste provsvaren visar på låg förekomst av e-coli. Badförbudet hävs. [2017-06-14] Det har vid provtagning framkommit att Lytterstabadet har otjänligt badvatten, omprov tas idag 14 juni. Bad avrådes tillsvidare….

Läs mer

2017-06-14

Braseld

Eldningsförbud hävt

[2017-06-07] Västra Sörmlands Räddningstjänst informerar: Det eldningsförbud som infördes 25 maj i Vingåkers Kommun är nu hävt. Västra Sörmlands Räddningstjänst vill dock fortsättningsvis påpeka det egna ansvaret vid eldning och den…

Läs mer

2017-06-07

Gräsklippning ytterområden

Vingåkers kommun har gjort förnyad upphandling i skötsel av ytterområden (gräsklippning och slaghack). I samband med skiftet av entreprenör 1 juni kan skötseln under första veckorna komma att bli eftersatt.

Läs mer

2017-05-31

Hemtjänst Minnas firar fem år

Hemtjänst Minnas firade 5 års jubileum den 26 april på Humlegården. Det firades genom att bjuda in brukare, anhöriga, anhörigcentrum och äldreomsorgschefen Karina Mattsson som inledde kvällen med ett välkomsttal….

Läs mer

2017-05-11