Snabbval
Other languages
Barn och unga med psykisk ohälsa

Akut hjälp

Har du behov av akut hjälp? På denna länk finns telefonnummer som du kan ringa till om du behöver akut hjälp.

Psykisk ohälsa är vanligt

Alla mår dåligt ibland. Det går inte att alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Akut hjälp - ring 112

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller kan du få hjälp av exempelvis ambulans, brandkår eller polis.

Sjukvårdsrådgivning - ring 1177

Du kan ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 om du behöver information om vilken hjälp du kan få.

 Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare nedan för att se var du kan vända dig till vid olika problem.

Kontaktuppgifter utfrån olika problem.


För barn - Våga berätta

För barn - Våga berätta

Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig?
Då ska du inte behöva vara ensam med det. Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra.

Klicka här för att få hjälp och råd i din situation

IVO:s Barn- och ungdomslinje

Kontakta oss

Vill du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Ring eller maila till IVO:s Barn- och ungdomslinje

Kolla på soc

Kontakta oss

Barnombudsmannens webbplats med information om barns rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten.
Hämta information här

 

uiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m