Snabbval
Other languages
Nu prövar vi 35-timmarsarbetsvecka!
Vingåkers kommun har tecknat avtal med Akademikerförbundet SSR och Vision om att ingå ett projekt med 35 timmars arbetsvecka med bibehållen heltidslön för utvald målgrupp. 
 
Till skillnad från många kommuner har Vingåkers kommun en stabil bemanning av fast anställda socialsekreterare, men det gäller att inte vara nöjd med det. – Vi behöver hela tiden jobba aktivt för att säkerställa en fortsatt god arbetsmiljö för våra socialsekreterare, berättar Robert Skoglund, socialnämndens ordförande. Det är nationellt känt att det är många som väljer att sluta jobba med dessa arbetsuppgifter, vi är måna om att även i fortsättningen ha full bemanning av socialsekreterare i Vingåkers kommun.

Diskussionerna kring avtalet har pågått under en längre tid och samtliga känner sig nöjda med resultatet. – Det är spännande att pröva på nya grepp som arbetsgivare, fortsätter Robert Skoglund. Det gäller att se på behoven utifrån varje specifik målgrupp, och detta var ett förslag som vi valde att pröva på just våra socialsekreterare. Närmare bestämt på de handläggare som arbetar med myndighetsutövning mot barn- och unga; utredningsgruppen, inklusive ensamkommande barn, och familjehemssekreterarna.

Prövotiden sker i första hand från 1 januari till och med 31 december 2018 och kommer löpande att utvärderas mot uppsatta kriterier varje kvartal.


uiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m