Snabbval
Other languages
Nationell stödtelefon – våldsbejakande extremism
Känner du oro för att någon i din närhet ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands? Nu finns en stödtelefon för dig, ring: 020 – 100 200.

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ger Röda Korset i uppdrag att starta en stödtelefon i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Stödtelefonen riktar sig till familj och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands. Det kan exempelvis röra sig om mamman, brodern, fotbollstränaren, läraren eller socialsekreteraren.

Till stödtelefonen kan oroliga anhöriga vända sig för att få råd och stöd om de befarar att någon i deras närhet riskerar att dras in i eller redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse: Telefonen når du på nummer 020-100 200 och är ett pilotprojekt som ska pågå fram till juni 2016.


uiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m